Matej Chren
foto/video/audio/dizajn
Nar. 23. 03. 1998 vo Vrábľoch

Štúdium: 2013 - 2017 Stredná umelecká škola Ladislava Bielika v Leviciach,
                     odbor Fotografický dizajn
         2017 -      Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave,
                     katedra Fotografie a nových médií

Výstavy: 2016 - Dni fotografie v Leviciach (s Monikou Koberecovou)
         2016 - My, Vy, Oni III., Levice (účasť na výstave)
         2017 - Cover Moon, Praha (účasť na výstave)
         2017 - Letný foto fest, Martin (účasť na výstave)
         2017 - Paleta štýlov XI., Levice (účasť na výstave)
         2017 - My, Vy, Oni IV., Levice (účasť na výstave)

Účasť na projektoch: 2017 - Pecha Kucha Night, Žilina
 

Kontakt:
Adresa: Parková 221, 952 01 Vráble, časť Dyčka
Telefón: 0949 747 907
Mail: matejchren@outlook.sk


Odkazy:
Facebook
YouTube
Instagram
Behance
Alten Kompoten

 

 

 

Portfólio
Zákazky
O mne