kompletný redizajn, ilustrácie, kolorovanie fotografií a sadzba textu do súťaže CoverMoon