Logo pre obchod s oblečením Undertrip.
Nižšie je nakreslené vysvetlenie symbolov v logu.